ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਸ | dabbiya wala khes

ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਮਿਨਸਟਰ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਪੀ ਟੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦਤਨ ਰੁੱਸ ਗਏ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਸਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਗਈ। ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਦੇਕੇ ਗਈ । ਪਰ ਭਾਈ ਓਹ ਬਾਹਲੀ ਸਿਆਣੀ ਬਗੀ ਮੈਨੂ ਵੀ ਰੁੰਗੇ ਝੁੰਗੇ ਚ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਸ ਦੇ ਗਈ। ਚਲ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖੇਸ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਦੋ ਕਿਲੋਂ ਭਾਜੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ। ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਛੂ ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ।
ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੁੱਸਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ।
ਊਂ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ।
#ਰਮੇਸ਼ਸੇਠੀਬਾਦਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *