ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਜਿੱਤੋ ਇਨਾਮ

ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ , ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ ਇਨਾਮ,
ਵੀਰੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਾਮ
ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੁਣਾਂਗੇ , ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ 1500, ਦੂਜੀ ਨੂੰ 1000, ਤੀਜੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ
ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ upi ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੋਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹ ਪੋਸਟ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਨਾਮ 29 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ “ਕਲਮ” ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ

4 comments

  1. ਇਸ ਦੇ ਰਿਜਲਟਸ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾਕੇ ਸਭ ਨੂਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਉਗੇ ਜਾਂ ਇਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਰਿਜਲਟ ਭੇਜੋਗੇ ਜੀ ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *