ਬੋਲਚਾਲ | bolchaal

ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਚ ਸਾਡੀ ਭਾਸਾ ਕਾਫੀ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੱਸ ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਤਾਕੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ , ਮਰਿੰਡਾ ਆ , ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ,ਜੈਤੋ ਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਚ

Continue reading