ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ | pehla pyar

ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਸੋਨੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਨੀ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੀਤ ਸੰਗਾਊ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਧੂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਪਰ

Continue reading


ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ | meri maa di haddbeeti

ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ!ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆਪਣੇ ਦਿਉਰ ਨੂੰ,ਪਰ ਭੈਣ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਰੀ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਚਲੋ ਵਧੀਆ

Continue reading