ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰੱਸ | jubaan da rass

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੀਦਾ । ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਲੈਣਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਇੰਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਨਾਂ ਬਾਤਾਂ (ਕਹਾਣੀ) ਚੋਂ ਅੱਜ

Continue reading


ਪੁਰਸਕਾਰ | puraskaar

ਕਰਮਾਂਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉੰਜ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਬੈਠੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਇਦ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਬੋਲੀਆ, ਤੇ ਗਵਾਂਡਣ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ

Continue reading