ਰੋਜ਼ ਡੇਅ | rose day

ਜਰੂਰ ਪੜਿਉ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਅਨਪੜ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,, ਬਾਪੂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੇ ਦੇ , ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਂ ,,,ਬਾਪੂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ , ਕੀ ਕਰਨਾਂ ,,,?ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮੁੰਡੇਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ,,ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਐ, ਬਾਪੂ ਨੇਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਊੜੀ

Continue reading