ਤੇਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ

ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਹੋ ਤੁਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਫ਼ਰ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ

Continue reading


ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਮੰਦ | baccheya lai mata pita to jyada koi fikar mand

ਮਾਤਾ – ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੁਹ ਹਮੇਸਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਕਿਉੁਂਕਿ ਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਾਤਾ – ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

Continue reading