ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ | asliyat kujh hor

“ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਗੀ । ਆ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ” ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ । ” ਪਤਾ ਨੀਂ ਯਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾਂ, ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ” ਦੀਪੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ । “ਜਾਂਦੀ ਹੋਊ ਕਿਸੇ

Continue reading


ਦਰਦ ਏ ਆਜ਼ਾਦੀ | darad e azaadi

ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਣ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ । ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ । ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਬੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ । ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੀ ਬੌਂਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ

Continue reading