ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਾਂ | ikk aurat ikk maa

ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੱਸ ਦੁਖੀ ! ਕੇ ਪੱਥਰ ਜੰਮ ਕੇ ਧਰਤਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ । ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਸ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ

Continue reading


ਦੇਸ਼/ਮਾਪੇ | desh/maape

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲਾਡ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ! ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ

Continue reading