ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੱਸ | meri daadi sass

ਜਦ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ! ਸੋਚਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਏਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨੇ । ਸਕੂਲ ਗਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ , ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ , ਪਰੇਡ ਦੇਖਣ , ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ।

Continue reading