ਬੇਬਸੀ | bebasi

ਕੌਣ ਹੈ? ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ।ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਜੇਹੀ ਆ ਗਈ। ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਧੀ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕਲਾਪੇ

Continue reading