ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ | rooha de haani

ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੀਕ ਨਿਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸੋਚ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ,ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ,ਜਿੱਥੇ

Continue reading