ਬਰਫ਼ ਦਾ ਡਲਾ – ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ | baraf da dala

ਸਕੂਲੋਂ ਮੁੜ , ਚਪਲਾਂ ਸੁੱਟ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ , ਜਾਂ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫ਼ੜ ਲਿਆ, ਸਕੂਲੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ,ਫੇਰ ਵੀ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀਂ ਦੇ ਚਾਅ ਚ ਮੈਂ ਗੁਆਂਢ ਜਾਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਜ ਆਈ…..ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਿਕਣਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਾ ਦੂਜੇ

Continue reading