ਰੁਤਬਾ | rutba

ਗੁਰਜਾਪ ਦੀ ਧੀ ਸਿਮਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ । ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕੇ-ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ

Continue reading