ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੀ ਘਟਨਾ | akhin dithi ghatna

ਬੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੋ ਮੈ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸੋਹਰੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ।ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲੋ ਦੀ ਲ਼ੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਸੋ ਭਾਣਜੇ ਲਈ ਕੁੱਝ

Continue reading