ਗੈਰ ਮਰਦ | gair marad

ਛੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ।ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ

Continue reading