ਪੀੜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? | peerh kii hundi hai ?

ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ… ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾ

Continue reading