ਜਲਦਬਾਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ | jaldbaazi de rishte

ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੀ ਏ ਫਸਟ ਇਅਰ ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਲਈ, ਮੁੰਡਾ ਫੌਜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਘੱਟ ਪੜੀ-ਲਿਖੀ ਸੀ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਬਣੀ, ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ

Continue reading


ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪਰਿਵਾਰ | ikk tuttya parivar

ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰਮਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਜਸਪਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਮਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਸੀ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ- ਕਰਦੇ ਰਮਨ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ

Continue reading