ਨਸ਼ਾ | nasha

ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ।’ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਝੰਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੀ, ‘ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਧੱਕਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ’ਚ ਨੌਕਰੀ

Continue reading