ਅਸਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀ (ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ) | asal khushi

ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੁਆਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ

Continue reading