ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ | lala ji da badla

ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕੇਰਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਾਰਾਜ ਹੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਮੂਸਕ ਮਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹਨਾ ਵੀ

Continue reading