ਜਨੂੰਨ | janun

ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਲ਼ੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿੰਮਾ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਅਕਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ।ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਜੀਬ

Continue reading