ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਚਰਖ਼ਾ | daadi ji da charkha

ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਚਰਖ਼ਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਤਿਆ ਭੂਆ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕੱਤਿਆ , ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦ ਕੱਤਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ਕ ਦਾਦੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ

Continue reading