ਜੁਆਨ | juaan

ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਡੱਗੀ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲਾਹੁੰਦਿਆਂ ਈ ਵੇਖਿਆ ਸੀ । ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਫੇਰਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਜ ਗਾਹਕ ਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ

Continue reading