ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ | chitta motiya

ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ— —— ਅੱਠ-ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ (catarect) ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈਕ-ਅਪ

Continue reading