ਦਿਲ ਦੀਆ ਗੱਲਾ | dil diyan gallan

ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ..ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਹੈ .ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ 😊 ਦਿਲ ਦੀਆ ਗੱਲਾ ਥੱਕੀ ਹੰਭੀ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿਝੀ ਸਾਹੋ ਸਾਹੀ ਹੋਈ ਬੇਬੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕ ਦੇ ਕੇਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ..ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਪਿਲਸਨ ( ਪੇਨਸ਼ਨ ) ਆ ਗਈ ਤਾ .. ਕੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁੱਣ ਕੇ

Continue reading