ਪਹਿਰੇਦਾਰ | pehredaar

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਸਗਟਰ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

Continue reading


ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ | sehaj subhaa

ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਿੰਨ ਬਾਲਟੀਆਂ ਸੜਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਲਟੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ (ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੱਘ ਰੱਖ ਕੇ) ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ

Continue reading