ਕੁੱਤੇ | kutte

ਅੱਜ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਪਰ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਆ…ਜਾਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਛੱਡੀ… ਜਦੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਖਿਝ ਗਈ…ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ ..ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜਨ…..ਉਤੋੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ…. ਪਾਰਲਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ .. ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ …..ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ

Continue reading