ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ | armaana da katal

ਅਕਸਰ ਨਿੰਮੀ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੀ, ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾਪਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਲਈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਵਿਚੋਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕਲੇ ਜਿਊਣਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੁੱਟਦੇ-ਭੱਜਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਖੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜ, ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿੰਮੀ ਕਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਦੀਆ

Continue reading