ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ | purana ghar

ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਈ,,,, ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਜਦੋ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਤਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ,,, ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਸ ਭਾਈ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚੱਝ ਦਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾ ਗੇ, ਆ ਰੱਦੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦੇਣਾ,,,

Continue reading


ਐਸਾ ਵੈਸੇ 🤣 | aisa vaise

ਰਵੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆਜਾ ਰਵੀ ਆਪਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਦੀਆ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੋਕੀਨ ਜਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੋਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਰਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ  ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ

Continue reading