ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ | rooha da pyar c ja jisma di bhukh

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਓਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ।” ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ” ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ” ਓਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ” ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ

Continue reading


ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਹੀ ਨਛੇ ਦੀ ਲਤ | choti umar ch nashe di lat

“ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾ ਕੁ ਘੰਟੇ ਤਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਲੇ ਜਾਈਂ।”ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ” ਵੇ ਦਾਦੇ ਮਗਾਉਣਿਆ! ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ? ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ” ” ਦਾਦੀ

Continue reading