ਤਰਖਾਣ | tarkhaan

ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ..ਖੇਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ..ਕਹਿੰਦਾ-“ਓਏ ਤਰਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ” ਮਖਿਆ ਬਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ..ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੰਦ ਸੰਦੇੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਪੜ ਗਏ..ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ-“ਓ ਯਰ ਰਾਤ ਪੀਤੀ ਚ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਆਖ ਬੈਠਾ..ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਸਤਰੀ ਸੱਦਣਾ ਸੀ” ਮਖਿਆ-“ਚੱਲ

Continue reading


ਅਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ | anandpur wal

ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜਿਆ..ਤੇ ਜਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਮਖਿਆ -“ਵਈ ਤੁਸੀਂ ਏਨਾ ਵੱਡਾ “ਆਟੋਮਾਨ ਅਮਪੈਰ..ਯਾਨੀ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ” ਕਹਿੰਦਾ-“ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਲੜਦੇ ਸਾਂ..ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਵਿਚਲੇ ਗੱਦਾਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ” ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ “ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇਂ ਹਰ ਉਸ

Continue reading