ਪਾਪ | paap

ਕਲਮ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ (ਭਈਏ) ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਖੇਤ ਜੀਰੀ (ਧਾਨ) ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛਿੜਕ ਦਿਓ। ਐਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਬੇ ਹਰ

Continue reading