ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ | putt ta mere bahut change ne

“ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ?” ” ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ” ਸੁਨੀਤਾ ਅੰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਤ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ

Continue reading