ਹਾਏ !ਹਾਏ! ਟਮਾਟਰ | haye haye tamatar

ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਮੁੱਦਾ। ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦਸ ਰੁਪਏ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਟਮਾਟਰ ਜੁਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੌ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸੂਖਦਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਉ, ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ, ਤੇ

Continue reading