ਸੀਜ਼ਨੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ | seejni agg de nuksaan

ਝੌਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਾਂਘੇ ਦੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ

Continue reading


ਮੰਗਣਾ | mangna

ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਲੂਣ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦ ਕਿ ਲੂਣ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ …? ਉਸਨੇ

Continue reading

ਫਰਕ | farak

“ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂ” “ਇਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਫ਼ਰਕ ਪਉ” ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ

Continue reading