ਡਕਾਰ | dkaar

ਸਰਕਾਰ -ਏ-ਦਰਬਾਰ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੀ਼ਰਾ ਚਾਚਾ, ਮੈਰਿਜ ਪੇਲੈਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਐਨੇ ਨੂੰ ਖਾਣ/ਪੀਣ ਦਾ ਸੌ਼ਕੀਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਤਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀ਼ਰੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, “ਚਾਚਾ ਜੀ,ਕੁੱਝ ਖਾਂਦੇ /ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ

Continue reading


ਸਕੂਨ | skoon

ਵਿਰਲੇ -ਵਿਰਲੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ |ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਫਰ ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲ-ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉ ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਕੇ, ਆਪ ਖਲੋਕੇ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ |

Continue reading