ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ | gal ch gootha

ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ੭ ਕੁ ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਵੇਹੜੇ ਚ ਡੇਕ ਦੀ ਛਾਂਵੇੰ ਮੰਜਾ ਡਾਹਕੇ ਸਰਦਾਰਨੀੰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲਈ ਹਾਕ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਹਾਕ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੋੰ ਉੱਠਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ

Continue reading