ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ – ਲਾਲਚ | baal kahani – lalach

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕ ਜੂੰ ਅਤੇ ਕੁੱਕੜ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।ਜੂੰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਜੂੰ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਕੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲੈ ਤਾਂ ਜੂੰ ਨੇ ਸੱਤ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸੱਤ

Continue reading