ਮੁਹੱਬਤ | muhabbat

ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਰਜ਼ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਈ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਆਮਦ ਲੱਗਦਾ। ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਜਦੋਂ

Continue reading


ਬਚਪਨ | bachpan

ਹਰ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਮੌਸਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੌ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਰਜਾਣੇ ਆਪ ਉਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੁੱਲੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਛੱਤੀ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ

Continue reading