ਅੰਬਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਰਾ | ambro tutteya tara

ਸੁਦਰਸਨ ਜੋ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਅਕਸਰ ਉਹ youtube ਤੇ live ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਲ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੌੜਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ , ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 35,40 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਏਂ

Continue reading