ਵਿਸ਼ਵਾਸ | vishvash

ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ,ਹਰ ਕੋਈ ਪੁਲ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਪੁਲ ਤੇ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ। ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ

Continue reading


ਚੁੱਪੀ | chuppi

ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ? ਬੱਚੀ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ

Continue reading