ਇਕ ਧੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੁੰ ਅੰਦਰੋ ਹਲੂਣਾ | ikk dhee da aapne baap nun andro haluna

ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੁੰ ਕਹਿਦਾਂ #ਰਮੇਸ਼ : ਤੇਨੁੰ ਕਿਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੁੰ ਜਦ ਵੀ ਘਰ ਆਵਾ Namkeen. ਗਲਾਸ ਜਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾ ਸਲਾਦ ਮੇਜ ਤੇ ਹਾਜੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ .. ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀ ਸਰਕਦੀ .. #ਰੂਪਾ (ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਘਰ

Continue reading