ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ | asi us peerhi de ha

ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਬੰਟੇ , ਗੁਲੇਲਾਂ , ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਬਚਪਨ ਜੀਊਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ । ਅੱਜਕਲ

Continue reading


ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ | viral video

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ , ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ , ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ । ਪਰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹੑ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ

Continue reading