ਇੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੂਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ | inder di kahani part 2

ਸਾਨੂੰ ਉਥੇ ਇਕ ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਗਏ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕ ਗਈ, ਅਗਵਾਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ

Continue reading


ਇੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ – ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ | inder di kahani – part 1

ਮੈਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪਰ ਇਥੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਗਿਣਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗਿਣ ਸਕਦਾਂ । ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਦੋਸਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ

Continue reading