ਆਰਟਸ | arts

ਸਮਾਂ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਂਜ ਲਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ । ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ (ਜੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ) ਦੀ ਬਦਲੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ

Continue reading