ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ | chehre di khushi

ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ students ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ “ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ” ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਓਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਂ , ਜਦੋ ਵੀ ਕਦੇ ਟਾਊਨ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ student ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, Couples ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ

Continue reading