ਪੈਸਾ | paisa

ਬੰਸੋ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਕੱਟਣ ਪੇਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਗਰੋਂ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ । ਉਸ

Continue reading