ਜਦ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਆਇਆ | hisaab wala master

ਇਹ ਗੱਲ 1976-77 ਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ।ਸਾਡਾ ਪੀਅਰਡ ਵਹਿਲਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪਈ।ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲਟੈਣ ਵਾਂਗੂ ਇਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਡਰ ਪਾਇਆ ਹੋਈਆ ਸੀ।ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ(ਡਿਸਕ) ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਗਾਡਰ

Continue reading


ਜਦ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸਾ ਟੁੱਟਿਆ | jad dressing table da sheesha tuttya

ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ 1978-79 ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਟਾਇਮ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਆਮ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਟਾਇਮ ਸ਼ੀਸੇ

Continue reading