ਮੇਰੀ ਮਾ | meri maa

ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ

Continue reading